Borang Penilaian Kursus
 1. Nama
  Invalid Input
 2. Tempat Kursus(*)
  Invalid Input
 3. Tajuk Kursus(*)
  Invalid Input
 4. Tarikh Mula Kursus(*)
  Invalid Input
 5. A. PENILAIAN KESELURUHAN KURSUS .
  SILA PILIH MENGIKUT SENARAI PILIHAN BERIKUT
  [5] - Sangat Berkesan
  [4] - Berkesan
  [3] - Biasa-biasa
  [2] - Kurang Berkesan
  [1] - Tidak Berkesan Langsung
 6. Secara keseluruhan, bagaimana anda menilai modul ini?(*)
  Invalid Input
 7. Tempat kursus(*)
  Invalid Input
 8. Tempoh kursus(*)
  Invalid Input
 9. Penyediaan makan dan minum(*)
  Invalid Input
 10. Adakah kursus ini mencapai objektif?(*)
  Invalid Input
 11. Adakah kursus ini dapat meningkatkan kemahiran?(*)
  Invalid Input
 12. Adakah kursus ini dapat meningkatkan pengetahuan?(*)
  Invalid Input
 13. Komen/Pandangan Terhadap Kursus
  Invalid Input
 14. B. PENYAMPAIAN PENCERAMAH .
  SILA PILIH MENGIKUT SENARAI PILIHAN BERIKUT
  [5] - Sangat Setuju
  [4] - Setuju
  [3] - Biasa-biasa
  [2] - Kurang Setuju
  [1] - Tidak Setuju
 15. Penyampaian tersusun(*)
  Invalid Input
 16. Mudah difahami(*)
  Invalid Input
 17. Contoh-contoh yang diberi(*)
  Invalid Input
 18. Objektif Modul tercapai(*)
  Invalid Input
 19. Handouts/material yang membantu(*)
  Invalid Input
 20. Penyampaian yang jelas(*)
  Invalid Input
 21. Merangsang minat(*)
  Invalid Input
 22. Interaksi/Perbincangan yang efektif(*)
  Invalid Input
 23. Komen/Pandangan terhadap penceramah kursus
  Invalid Input
 24. Cadangan kursus lain yang ingin diikuti
  Invalid Input